Бiблiотека

Leport за три роки: Альманах 2019: Добірка найкращих (на думку редакції) статей, оповідань і рецензій, які Leport друкував на своєму сайті протягом 2015-2018 років. [PDF, 9.75 MB] 

Філософія і художня література в хронотопі технічного вузу: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (8 листопада 2018 р., м. Київ). Матеріали конференції містять результати досліджень, спрямованих на теоретичне та практичне вирішення проблем, пов’язаних із визначенням місця й ролі художньої літератури і філософії у житті сучасного технічного вузу і суспільства в цілому. До матеріалів включено публікації фахівців у галузях філософії, філології, соціології, естетики, співробітників музеїв, бібліотек та ін. [PDF, 927 KB]

Чавдаров С. Х. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка / Сава Христофорович Чавдаров. – Київ: Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1953. – 208 с.
Сава Христофорович Чавдаров (28 липня (9 серпня) 1892 — 20 вересня 1962) — український вчений, педагог, член-кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР (з 1947 року). Наукові праці Сави Чавдарова присвячені питанням політехнічного навчання, формування науково-матеріалістичного світогляду учнів, педагогічної майстерності вчителя тощо. Ряд праць присвятив дослідженню педагогічної спадщини К. Д. Ушинського, Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, Н. К. Крупської, М. І. Калініна, А. С. Макаренка. Пропонована праця досліджує педагогічну спадщину Тараса Григоровича Шевченка: його погляди щодо суспільного виховання, народної грамотності, жіночої освіти, ролі сім’ї та матері у вихованні, особистих якостей педагога тощо. [PDF, 6.73 MB] [HTML]